Dalszy ciąg artykułu o szukaniu błędów modelu
Dodane przez piotr dnia 20.08.2008 18:50
Tym razem dywagacje nt szukania błędów w modelu numerycznym oparto o tzw problem benchmarkowy. Wprowadzając różne błędy do modelu pokazano jaki mają wpływ na obraz pól naprężeń i przemieszczeń w modelu. Całość pozwala wyrobić sobie podstawy intuicji w odczytywaniu modelu. POLECAMY (w przygotowaniu trzecia część artykułu!) (patrz: ARTYKUŁY/PRAKTYKA)
model benchmarkowy