Marzenie - mieć takie laboratorium!
Dodane przez piotr dnia 11.01.2010 22:46
Volvo Trucks posiada w swoich laboratoriach urządzenie mogące wzbudzić zazdrość u wszystkich projektantów (i obliczeniowców). Stanowisko mierzące 14 metrów długości, 8 szerokości i 4,5 wysokości, ważące 220 ton, umieszczone jest na podstawie sejsmicznej o masie blisko 1000 ton.

Rozszerzona zawartość newsa
Projektowanie każdego pojazdu, a zwłaszcza ciężarowego to  trudne i czasochłonne zajęcie. Ciężarówki W trakcie swojego długiego i pracowitego życia pokonują miliony kilometrów. By charakteryzowały się odpowiednią wytrzymałością, inżynierowie Volvo wykorzystują całkowicie nowe stanowisko do badań trwałościowych osi napędowych, które umożliwia testowanie kompletnych osi zespolonych o nośności do 32 ton.
  Teraz to, co dawniej zajmowało kilka miesięcy, dzięki nowemu stanowisku badawczemu w  Goeteborgu, wymaga zaledwie kilku tygodni badań, by zrealizować kompletny cykl symulacji obciążeń i naprężeń działających na samochód ciężarowy w całym okresie eksploatacji. Nie trzeba dodawać, że dzięki temu szybciej można opracowywać udoskonalone rozwiązania.

Na nowym stanowisku badawczym, kompletna oś jest poddawana działaniu sił pionowych i poziomych, a także momentu obrotowego oddziałującego na koła. Każda z sił oraz moment obrotowy mogą być symulowane odrębnie lub równocześnie. Stanowisko umożliwia odczyt danych dla ponad stu punktów pomiarowych. Dla zapewnienia wymaganego poziomu dokładności, elektroniczne instrumenty pomiarowe próbkują sygnały z częstotliwością ponad 1000Hz. W układzie hydraulicznym stanowiska zastosowano 12 pomp o łącznej mocy 2000 kW i wydatku 4900 l/min.

Badania są prowadzone w czasie rzeczywistym, co oznacza, że obciążenia i naprężenia działające na osie są identyczne, jak podczas normalnej eksploatacji pojazdu, z tym, że częstość ich zmian jest znacznie większa. Opracowano kilka podstawowych cykli testowych, odzwierciedlających zastosowania, takie jak transport długodystansowy, transport dystrybucyjny i transport budowlany. Co więcej, istnieje możliwość indywidualnej modyfikacji poszczególnych cykli, tak, aby reprezentowały warunki panujące w danym segmencie transportu. Cykle testowe są opracowywane w oparciu o dane pochodzące z należących do klientów pojazdów przebadanych na torze testowym.

By nie uszkodzić laboratorium, stanowisko jest oparte na betonowym bloku ważącym blisko 1000 ton. Blok ten spoczywa na poduszkach powietrznych neutralizujących siły reakcji w celu ochrony budynku laboratorium. Laboratorium służy również weryfikacji danych uzuskanych z obliczeń symulacyjnych.
POZAZDROŚCIć!