Code - Saturn zaawansowany CFD z Francji
Dodane przez piotr dnia 24.02.2017 21:29

Code_Saturne rozwiązuje równania Naviera-Stokesa dla 2D, 2D i 3D-osiowosymetrycznych przepływów, stacjonarnych i niestacjonarnych, laminarnych lub burzliwych, nieściśliwych lub dściśliwych, słabo izotermicznych lub nie, z zaganienim transportu masy w razie potrzeby.
W systemie jest dostępnych Kilka modeli turbulencji. Ponadto, jako szereg konkretnych modeli fizycznych dostępnych jako "moduły" są także: gaz, węgiel i spalanie oleju, ciężkiego paliwa, półprzepuszczalny model transferu promieniowania, śledzenie cząstek w modelu Lagrange'a, modelowania efektu Joule'a, łuki elektryczne, słabe przepływy ściśliwe, przepływy atmosferyczne, oddziaływanie rotor / stator dla maszyn hydraulicznych. Podstawowa wersja jest Linuxowa ale istnieje również wersja "Okienna".
code-saturne
Code_Saturne jest oprogramowaniem open source CFD.


Rozszerzona zawartość newsa

Code_Saturne to pakiet ogólnego zastosowania obliczeniowa dynamiki płynów oferowany jak oprogramowani otwarte. Rozwija się od 1997 roku w Electricite de France R & D, Code_Saturne jest rozpowszechniany na licencji GNU GPL.
Jego podstawowe funkcje umożliwiają obsługę przepływów ściśliwych, nieściśliwych,  z lub bez wymiany ciepła,  turbulentnych. Posiada wiele modułów dedykowanych dla określonych modeli fizycznychki, takich jak radiacyjnego przepływu ciepła, spalania (gazu, węgla, ciężkiego oleju opałowego, ...), magneto-hydro-dynamika, przepływy ściśliwe przepływy dwufazowe (Eulera-Lagrange'a podejście ze złączem dwukierunkowym), rozszerzenia do konkretnych zastosowań (np środowisko atmosferyczne).

Dostępne moduły:

Arbitrary Lagrangian-Eulerian Method
    Atmospheric flows
    Code_Saturne coupling
    Combustion modeling
    Electric modeling
    Particle-tracking module

Chłodzenie reaktora - zagadnienie 2D