FEATool narzędzie dla inżyniera i naukowca
Dodane przez piotr dnia 18.04.2016 17:32

FEATool to kompletny zestaw procedur  w postaci zamkniętego toolbox'a przeznaczonego dla darmowej Octave lub komercyjnego Matlaba służącego modelowaniu i symulacji zjawisk fizycznych i zagadnień inżynierskich z wykorzystaniem metody elementów skończonych  FEATool to kompletny przybiornik zawierający procedury preprocesora, solwera i  postprocesora.


Rozszerzona zawartość newsa

Program pochodzi z Hong Kongu. Powstał w Precise Simulation Ltd. Co potrafi? Oddajmy głos autorom oprogramowania.

Łatwy w użyciu GUI

FESTOOL zawiera graficzny interfejs użytkownika (GUI). GUI pozwala na dostęp do wszystkich funkcji, takich jak generacja siatki, sprzęganie rozwiązań typu Multiphysics , modelowanie złożeń. GUI jest intuicyjny i efektywny.

Tryby predefiniowane Multiphysics

Program posiada siedem predefiniowanych trybów fizycznych. Są one łatwo dostępne, i mogą być łączone np. do tworzenia różnych problemów, w tym Multiphysics, jak  symulacji przepływu płynu, przenoszenia ciepła, naprężeń strukturalnych, elektrostatyki, reakcji i transportu masy substancji chemicznych. Ponadto, użytkownicy mogą również określić własne równania i tryby fizyki.

Udokumentowany i otwarty kod źródłowy

FEATool zostało napisane dla Octave i Matlab w postaci kodu źródłowego m-skryptu w pełni udokumentowanego, Kod jest otwarty i zaprojektowany tak, aby być łatwym do zrozumienia i nauki. Ponadto został tak zaprojektowany by rozszerzanie kodu było łatwo, elastycznie  umozliwiając dostosowanie go do każdej potrzeby użytkowników

Inne cechy

Modelowanie geometrii w jednym, dwóch i trzech wymiarach liniowych, elementy trójkątne/czworościenne i czworboczne/sześciościenne. Obsługuje automatyczne generowanie siatki dla skomplikowanych kształtów. Ponadto biblioteka elementów skończonych zawiera elementy z funkcjami: stałą, liniową i kwadratową. Dysponuje też elementami z dostosowanymi i niedostosowanymi funkcjami kształtu. Dodatkowo umożliwia realizację niestandardowych funkcji kształtu użytkownika.

 

Na koniec skomentuję, że otwarta licencja obejmnuje tylko ograniczona funkcjonalność. np brak jej opcji multiphysics. Tym nie mniej to bardzo ciekawa opcja. Zainteresowanych odsyłam na stronę producenta:

www.precisesimulation.com