Agros2D - mocny nad podziw
Dodane przez piotr dnia 23.12.2014 20:36
Przedstawiam dzisiaj oprogramowanie metody elementów skończonych Agros 2D. Jest to open source'owe oprogramowanie do analiz multifizycznych. Potrafi na płaszczyźnie łączyć zagadnienia elektryczności, magnetyzmu, termiki, sprężystości, akustyki.  Potrafi naprawdę wiele. A najważniejsze, że zawiera zintegrowany pre i post procesor oraz silny solver oparty o biblioteki HERMES. W rozwinięciu przedstawiam takie szybkie tłumaczenie  autoreklamy software'u.
Agros2d

Rozszerzona zawartość newsa
Agros2D jest potężnym open-source'owym kodem do numerycznego rozwiązywania problemów sprzężonych (coupled problem) w technice. Jego główną częścią jest interfejs użytkownika służący do pre- i postprocessingu oraz zaawansowany Solver, bazujący na bibliotece Hermes, zawierającej najbardziej zaawansowane algorytmy numeryczne: rozwiązanie wg. stałego podziału oraz w pełni adaptacyjne systemy nieliniowe dla problemów nieustalonych wyrażonych równaniami różniczkowymi cząstkowymi (PDE) w oparciu o hp-FEM (Metoda elementów skończonych adaptacyjnych wyższego rzędu). Obie części kodu są napisane w języku C++.

Właściwości


Sprzężone pola 
- Wykorzystując sprzężenie pól może rozwiązywać połączenie dwóch lub więcej pól fizycznych jako jeden problem.
Nieliniowość - symulacja i analiza problemów nieliniowych. Agros2D implementuje teraz metody Newtona i Pickard'sa.
Automatyczne dopasowanie kroków czasowych i przestrzennych - jednym z głównych atutów biblioteki Hermes jest algorytm automatycznego dostosowania kroku przestrzennego. Z Agros2D jest również możliwe stosowanie adaptacyjnych algorytmów dostosowujących krok czasowy w stanach nieustalonych. To może znacznie poprawić szybkość uzyskania rozwiązania, bez zmniejszenia dokładności.
Elementy krzywoliniowe - elementy krzywoliniowe wykorzystać można dla skutecznego odwzorowania siatką geometrii zakrzywionej i prowadzą do szybszych i bardziej dokładnych obliczeń.
Elementy czworoboczne - czworoboczne siatki mogą być bardzo przydatne dla niektórych typów geometrii, np. problemu ściśliwych i nieściśliwych przepływów.
Śledzenie cząstek — tworzy wydajne środowisko obliczania trajektorii naładowanych cząstek w polu elektromagnetycznym, w tym siły oporu lub ich odbicia na granicy.

Inne możliwości


Implementowana metoda podziału adaptatywnego h, p i hp - oparte na podziałach wzorcowych i lokalnej projekcji
Łączenie siatek bez konieczności specjalnego dopasowania zwłąszcza w problemach multifizycznych
Zastosowanie OpenMP umożliwia obliczenia równoległe
Wiele bibliotek algebry liniowej ((MUMPS, UMFPACK, PARALUTION, Trilinos))
Wsparcie dla skryptów w Pythonie (zaawansowane IDE PythonLab)
 

Problemy fizyczne:


Elektrostatyki,
Prądu elektrycznego (stałego i zmiennego)
Pole magnetyczne (stany ustalone, harmoniczne i nieustalone)
Ciepła (stany ustalone i nieustalone)
Sprężystości i termosprężystości
Akustyki (harmoniczne i nieustalone)
Nieściśliwych przepływów (stany ustalone i nieustalone)
Pola Częstotliwości radiowej (TE i TM)
Równanie Richards'a (stany ustalone i nieustalone)

Sprzężenia (couplings)


Pole prądu elektrycznego jako źródło ciepła przez straty Joule'a
Pola magnetycznego jako źródło ciepła przez straty Joule'a
Dystrybucja ciepła jako źródło dla pola termosprężystości

strona projektu: http://www.agros2d.org
wytwórca :   University of West Bohemia
ostatnia wersja: marzec 2014
system operacyjny Linux, Windows