FEBio - rewolucyjny system MES dla bioinżynierów
Dodane przez piotr dnia 05.11.2012 20:18

FEBio to nieliniowy solver metody elementów skończonych, który jest specjalnie zaprojektowany do aplikacji biomechanicznych. Oferuje on scenariusze modelowania, modele konstytutywne i warunki brzegowe, które są istotne dla wielu obszarów badawczych w biomechanice. Jest to potężne narzędzie do rozwiązywania problemów obliczeniowych 3D biomechaniki. Oprogramowanie to jest typu open-source. W tej chwili skompilowane pliki wykonywalne dostępne są dla systemu Windows, OS-X i Linux.

FEBio obsługuje dwa rodzaje analiz: quasi-statyczne i dynamiczne. W analizach quasi-statycznych, efekty związane z bezwładnością są ignorowane. Dostępne jest modelowanie materiałów dwufazowych, w tym w dynamice W analizach dynamicznych uwzględnienie w  równaniach bezwładności pozwala m.in. obliczyć czas odpowiedzi systemu. Poniżej obraz dedykowanego preprocesora, a w rozwinięciu więcej szczegółów:

Preprocesor systemu FEBio


Rozszerzona zawartość newsa

System posiada wbudowanych wiele nieliniowych modeli konstytutywnych, co pozwala użytkownikowi na stworzenie modelu opisującego często skomplikowane zachowanie tkanek biologicznych. Wśród modeli znajdziemy kilka izotropowych jak Neo-Hookean, Mooney-Rivlin, Ogden, Arruda-Boyce i Veronda-Westmann. Oprócz klasycznych wzorów izotropowych dostępne są również modele konstytutywne poprzecznie izotropowe. Te są w sposób oczywisty przydatne jako modele reprezentujące tkanki biologiczne, takie jak ścięgna, mięśnie i inne, które zawierają włókna. FEBio zawiera również model ciała sztywnego, który może być używany do przedstawienia struktur lub materiałów, których odkształcenie jest nieistotne w porównaniu do innych materiałów z modelu ogólnego. Kilka konstytutywnych modeli jest wykorzystane do modelowania fazy stałej materiałów dwufazowych, które to materiały zawierają zarówno fazę stałą jak i fazę płynną.

FEBio obsługuje szeroki zakres warunków brzegowych modelu interakcji pomiędzy materiałami, które są istotne ze względu na biomechanikę. Są to określone przemieszczenia, siły węzłowe i siły nacisku. FEBio zapewnia możliwość reprezentowania tarcia i tarcia kontaktu. W wersji 1.2 można również modelować przepływ płynu pomiędzy dwoma stykającymi się materiałami poroelastycznymi. Wreszcie, użytkownik może określić siły masowe modelujące na przykład przyspieszenie, grawitacyjne lub ruch (przyspieszenie) podstawy.

 FEBio to nieliniowa solver MES  typu implicit i nie ma możliwości generacji siatki. Dlatego pliki wejściowe, które zostały szczegółowo opisane w dokumentacji systemu, powinny być generowane przez oprogramowanie preprocesora. Dopasowany do tych plików jest preprocesor PreView. System posiada równiez postprocesor o nazwie PostView.

 Aby pobrać oprogramowanie należy zarejestrować się na stronie http://mrl.sci.utah.edu

Przykładowe problemy:

endoproteza stawu biodrowego


Postprocesor:

postprocesor systemu FEBio