CAD,CAE ,CAM i inne skrótowce
Dodane przez piotr dnia 25.01.2012 12:37
Tak w codziennym użytkowaniu  to posługujemy się dwoma trzema skrótowcami ładując w nie całkiem sporo znaczeń. Mówimy CAD, mówimy CAM, czasami CAE lub CIM. Ale tak naprawdę w ostatnich kilkudziesięciu latach namnożyło się ich całkiem sporo rozbijając na drobne a często obudowując pole eksploracji działań komputerowych w inżynierii. W rozwinięciu newsa spróbowałem zebrać te, z którymi osobiście miałem kontakt. Jeżeli coś pominąłem proszę o informację, będę listę stopniowo rozbudowywał. Jeżeli którąś umieściłem "na wyrost" proszę o głos w dyskusji.

Rozszerzona zawartość newsa

 

Zaczynając od początku:

CAD    Computer Aided Designing  

CAM   Computer Aided Manufacturing

CAE    Computer Aided Engineering

CIM    Computer-Integrated Manufacturing

CE      Concurrent Engineering

CAPP   Computer Aided Process Planning

CAQ    Computer Aided Quality

NC      Numerical Control

CNC    Computer Numerical Control (czasami Computerized Numerical Control)

DNC    Direct Numerical Control

EDM    Electric Discharge Machining

FEA     Finite Element Analysis (czasami FEM - Finite Element Method)

BEM    Boundary Element Method

FDE     Finite Difference Method

PDE     Partial Differential Equation

CMM    Coordinate-measuring machine

FMS    Flexible Manufacturing System

PDM    Product Data Management

PLM    Product Lifecycle Management

SCM    Supply Chain Management

ERP     Enterprise Resource Planning

SDLC  Systems Development Life Cycle

RE       Reverse Engineering

JIT      Just-in-time

MRP    Material Requirements Planning

MRP    Manufacturing Resource Planning

IDEAS Integrated Design Engineering and

           Analysis software